Stichting Wolderwijs - De Wolden

Naam Stichting Wolderwijs
Adres Dijkhuizen 28
  7961 AK Ruinerwold
Postadres Dijkhuizen 28
7961 AK Ruinerwold
Telefoon 0522 - 820000
Fax -
E-mail info@wolderwijs.nl
Website www.wolderwijs.nl
Directeur bestuurder Dhr. M.H. Mulder

Algemene informatie

Stichting Wolderwijs bestaat uit 14 openbare scholen in de plattelandsgemeente De Wolden. Op de scholen wordt lesgegeven door deskundige, enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten.
Openbaar onderwijs wil zeggen dat we toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht ras, geloof, levensbeschouwing, sekse of maatschappelijke kansen. Op onze scholen is ruimte voor verscheidenheid . Kinderen leren hier omgaan met elkaars verschillen en overeenkomsten. Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Er wordt gekeken naar wat iedere kind waardevol maakt. Tevens gaan onze scholen uit van de huidige maatschappij en derhalve zijn we gericht op de hele samenleving. We dragen actief bij aan alle waarden, meningen en gedragingen die nodig zijn om cohesie in de samenleving te bevorderen. Voor ons betekent openbaar onderwijs ook dat alle kinderen zichzelf maximaal kunnen ontplooien. Naast het overdragen van noodzakelijk schoolse kennis vinden wij het van wezenlijk belang dat onze leerlingen hun zelfstandig handelen, reflecteren en het effectief en coöperatief samenwerken zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Punten als moreel denken, eerlijk en betrouwbaar handelen, een eigen mening vormen en behulpzaam zijn, worden ook opgenomen in het lesprogramma.
Aan kunst en cultuur, sport en spel wordt op iedere locatie enthousiast gewerkt.

U ziet wij bieden onze kinderen een brede ontwikkeling: cognitief, sociaal, creatief, cultureel en lichamelijk. Een goede uitrusting om deel te nemen aan onze huidige maatschappij.

 

Openbaar onderwijs in de Wolden: waarde(n)vol onderwijs