Doelstelling Prisma Drenthe

Het doel van Prisma Drenthe is om de belangen van besturen van openbare basisscholen in Drenthe te behartigen in de meest ruime zin. Het verstevigen van de positie van het openbaar basisonderwijs in Drenthe en het verbeteren van de kwaliteit en het imago staat daarnaast hoog in het vaandel van de vereniging.
Prisma Drenthe vult deze doelstellingen o.a. in door het organiseren van conferenties en lezingen en het optreden als vertegenwoordiger en belangen behartiger van het openbaar primair onderwijs in Drenthe.

 

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

 Paul Moltmaker; voorzitter
 Saakje Berkenbosch; secretaris
 Albert Eising; penningmeester

Contact

Prisma Drenthe
Postbus 35
9460 AA Gieten
Tel: 0592-333800
Mail: info@prismadrenthe.nl
Web: www.prismadrenthe.nl