Stichting PrimAH - Aa & Hunze

Naam Stichting PrimAH
Adres Spiekersteeg 1
  9461 BH  GIETEN
Postadres Postbus 35
9460 AA  GIETEN
Telefoon 0592-333800
Fax -
E-mail info@primah.org
Website www.primah.org
Directeur bestuurder Mw. Saakje Berkenbosch

Algemene informatie

Vanaf 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs van de gemeente Aa en Hunze overgegaan in een stichting met de naam PrimAH. Binnen deze stichting wordt onderwijs verzorgd door ongeveer 180 leerkrachten voor rond de 2000 leerlingen. Er zijn 15 scholen, verspreid over de gemeente Aa en Hunze, elk geleid door een eigen schooldirecteur.
Onze kernbegrippen zijn:
 

 Hart voor kinderen
 Hart voor personeel
 Duurzame ontwikkeling
 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

Hart voor kinderen
Elk kind heeft recht op maximale ontplooiing van al zijn talenten. We hebben de plicht om constant te werken aan de verbetering van ons onderwijs, met betere schoolresultaten op het gebied van kennis, vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen als gevolg.
 

Hart voor personeel
Elk personeelslid heeft recht op maximale ontplooiing van al zijn mogelijkheden. Het belang hiervan valt samen met het belang van de leerlingen. Er is zorg voor elkaar.
 

Duurzame ontwikkeling
Iedereen heeft de kans en de verantwoordelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en anderen daarbij te motiveren en te ondersteunen.
 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De school is één van de spelers op het veld als het gaat om overleg en samenwerking op het gebied van onderwijs, sport en welzijn en maakt onderdeel uit van het buurtnetwerk. De school betrekt ouders en waar mogelijk andere dorpsbewoners bij activiteiten op school.