Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

Naam OPO Noordenveld
Adres Groene Zoom 16
  9301 SJ Roden
Postadres Postbus 21
9300 AA Roden
Telefoon 050-4065780
Fax 050-4065781
E-mail administratie@onderwijs-noordenveld.nl
Website www.onderwjs-noordenveld.nl
Directie

Dhr. A. Eising

Dhr. Jan Timmer (wnd)

Algemene informatie

In de gemeente Noordenveld zijn 14 openbare scholen voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs. In totaal zijn er ca. 2400 basisschoolleerlingen die onderwijs volgen op een openbare basisschool in de gemeente Noordenveld. Er is altijd een goede openbare basisschool bij u in de buurt, waar veiligheid en geborgenheid centraal staan en waar iedere school een uniek onderwijsaanbod heeft.
Binnen het openbaar basisonderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden.
Op alle scholen wordt gewerkt aan de kwaliteit van de school en het onderwijs. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.