Stichting Bijeen - Hoogeveen

Naam Bijeen Openbaar Basisonderwijs.
Adres Vos van Steenwijklaan 75
  7902 NP Hoogeveen
Postadres Postbus 2113
7900 BC    Hoogeveen
Telefoon 0528-291802
Fax -
E-mail   info@bijeen-hoogeveen.nl
Website www.bijeen-hoogeveen.nl
Directie Zweers Wijnholds

Algemene informatie

In de gemeente Hoogeveen zijn 13 openbare scholen voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs. In totaal zijn er ca. 1540  basisschoolleerlingen die onderwijs volgen op een openbare basisschool van Bijeen in de gemeente Hoogeveen. Er is altijd een goede openbare basisschool bij u in de buurt, waar veiligheid en geborgenheid centraal staan en waar iedere school een uniek onderwijsaanbod heeft.
Binnen het openbaar basisonderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden.
Op alle scholen wordt gewerkt aan de kwaliteit van de school en het onderwijs. De scholen van Bijeen zijn van een goed niveau. Er wordt gelet op de resultaten van de leerlingen  en  de kwaliteit van het lesgeven.  Alle scholen zijn bereid u meer informatie te geven. Ook de website kan u hierbij van dienst  zijn.