Openbaar Onderwijs Emmen

Naam Openbaar Onderwijs Emmen
Adres Raadhuisplein 1
  7811 AP  Emmen
Bezoekadres Vreding 5
Postadres Postbus 30.001
7800 RA  Emmen
Telefoon 14 0591
Fax 14 0591
E-mail openbaarschoolbestuur@emmen.nl
Website www.abcprojecten.nl
Directie Mevr. Y. Boxem

Algemene informatie

In de gemeente Emmen zijn 31 openbare scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs. In totaal zijn er ca. 5000 basisschoolleerlingen die onderwijs volgen op een openbare basisschool in de gemeente Emmen. Er is altijd een goede openbare basisschool bij u in de buurt, waar veiligheid en geborgenheid centraal staan en waar iedere school een uniek onderwijsaanbod heeft.
Onze missie voor 2011 – 2015:
Openbaar Onderwijs Emmen biedt kinderen kwalitatief goed onderwijs zodat zij maximaal hun talenten kunnen ontwikkelen en hierdoor een volwaardige basis leggen voor hun latere leven in een dynamische complexe kennismaatschappij. De gemeente Emmen zorgt in haar rol als schoolbestuur voor een uitdagende en kansrijke leer- en werkomgeving en doorlopende ontwikkellijnen voor de leerlingen en medewerkers.
Binnen het openbaar basisonderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden.
Op alle scholen wordt continue gewerkt aan de borging en het verder verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. In onze scholen nemen we de ouders serieus; we willen graag dat ouders meehelpen bij tal van activiteiten (ouderraad) en meedenken over het beleid van de school (medezeggenschapsraad).