Openbaar Primair Onderwijs Borger Odoorn

Naam OPO Borger-Odoorn
Adres Hoofdstraat 32
  9531 AG BORGER
Postadres Hoofdstraat 32
9531 AG BORGER
Telefoon 0599-35 35 70
Fax 0599-23 81 59
E-mail info@opoborger-odoorn.nl
Website www.opoborgerodoorn.nl
Directie Dhr. G. Hagénus (AD)
Dhr. A. Krikken (adjunct-AD)

Algemene informatie

In de gemeente Borger-Odoorn zijn 13  openbare scholen voor basisonderwijs, waaronder 1 school voor Montessorionderwijs en 1 school voor Daltononderwijs. In totaal zijn er ca. 1400 basisschoolleerlingen die onderwijs volgen op een openbare basisschool in de gemeente Borger-Odoorn. Het openbaar onderwijs in de gemeente Borger-Odoorn is altijd dichtbij.
“Kind; Klimaat; Kwaliteit”; de drie-eenheid en het hart van ons openbaar onderwijs.
Alle scholen profileren zich in de richting van adaptief onderwijs, waarbij de zelfstandigheid van de leerlingen in een open leeromgeving wordt bevorderd en waarin de scholen zich richten op passend onderwijs in de breedste zin.
Op alle scholen wordt hard en continu gewerkt aan de kwaliteit van de school. Met zowel aandacht voor het onderwijs als het pedagogisch klimaat!
In samenspraak met de ouders werken we voortdurend aan kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht en maatschappijgericht onderwijs.

Op een respectvolle manier: niet Apart maar Samen!