Plateau Onderwijs Assen

Naam Plateau Openbaar Onderwijs Assen


PLATEAU
OPENBAAR ONDERWIJS
ASSEN

Adres Obrechtlaan 3b
9402 TB  Assen
Postadres Postbus 136
  9400 AC  Assen
Telefoon 0592-366438
Fax 0592-366412
E-mail info@plateau-assen.nl
Website www.plateau-assen.nl
Directeur bestuurder Dhr. ir. P. Moltmaker

Algemene informatie

Plateau Openbaar Onderwijs Assen is het bevoegd gezag voor de dertien openbare basisscholen die zich binnen de gemeente Assen bevinden.
Het openbaar primair onderwijs in Assen wordt op 11 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs cluster 3 (zmlk) verzorgd voor ongeveer 4000 leerlingen door ruim 380 personeelsleden.
Er is een breed onderwijsaanbod waarin elke school een eigen profiel heeft, o.a. Dalton, Ervaringsgericht onderwijs, Jenaplan. Binnen de algemene beleidskaders is er ruimte voor de scholen om vorm te geven aan hun eigen onderwijsconcepten. Overkoepelend voor al onze scholen zijn de grondslagen en de identiteit van het openbaar onderwijs, waarbij er respect is voor de opvatting van de ander en er geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, afkomst, religie, huidskleur, enz.
Alle personeelsleden hebben een sterk betrokkenheidgevoel bij het geven van onderwijs en staan open om te leren van elkaar, van ouders en van leerlingen.
Leerlingen, ouders en personeel voelen zich thuis binnen onze openbare scholen.