Onderwijsstichting Arcade - Coevorden en Hardenberg

Naam Onderwijsstichting Arcade
Adres Vechtstraat 5b
7772 AX Hardenberg
Postadres Postbus 277
  7770 AG Hardenberg
Telefoon 0523-624330
Fax -
E-mail info@onderwijsstichtingarcade.nl
Website www.onderwijsstichtingarcade.nl
CVB Mevr. A.E. van Heyningen

Algemene informatie

Onderwijsstichting Arcade is een schoolbestuur voor openbaar primair onderwijs, dat participeert binnen de gemeenten Hardenberg en Coevorden. Onder de stichting vallen 29 basisscholen en 1 AZC-school. Onderwijsstichting Arcade heeft ongeveer 200 fte in dienst, verdeeld over ruim 350 personeelsleden. Het aantal leerlingen bedraagt ongeveer 3500.

Het College van Bestuur bestuurt de stichting ingevolge het bestuursstatuut, initieert de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid, bestuurt de stichting, draagt zorg voor de bedrijfsvoering van de stichting, vertegenwoordigt de stichting naar buiten, treedt op als adviseur van de Raad van Toezicht en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid. De voorzitter van het College van Bestuur is als bestuur eindverantwoordelijk voor de strategische koers van onderwijsstichting Arcade. De werkzaamheden worden verricht vanuit een bestuursbureau.

Onderwijsstichting Arcade heeft voor financiën, huisvesting, ICT-systeembeheer en personeelszaken eigen mensen in dienst. Daarnaast zijn er nog 2 orthopedagogen en een managementassistente werkzaam op het bestuursbureau.